Przyszła do nas wiosna!

3 marca w naszym przedszkolu odbył się konkurs recytatorski o tematyce wiosennej, celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich oraz rozpowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.
Wszystkie dzieci nagrodzone zostały dyplomami oraz słodkimi upominkami.

organizatorkami konkursu były p. Lucyna Sauś i p. Agnieszka Stefanowicz