Grosz do grosza!

Nasze przedszkole wzięło udział w XIX edycji Góry Grosza, której celem jest jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które doznały rozłąki z rodzinami lub tym, które są zagrożone, a w szczególności: a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za czynny udział!

Koordynator akcji P. Anna May.