Witaj Wiosno!!!


 Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną.   Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  zwiastunów  wiosny. 21 marca ulicami naszego miasta przeszedł korowód wiosenny, dzieci witały wiosnę i przeganiały zimę kolorowymi gaikami. W  ten  sposób  dzieci    wyraziły  swoją  radość  z  przyjścia  nowej pory  roku.