Czytanie wzbogaca…

15.03 nasze przedszkole odwiedziała Pani Zosia z Biblioteki Miejskiej w Rzepinie. Przedstawiła dzieciom bajki za pomocą Kamishibai czyli teatrzyku papierowego. Dzieci z wielkim zainteresowaniem i uwagą słuchały bajek, czego dowodem były podziekowania dla Pani bibliotekarki i ponowne zaproszenie do odwiedzin naszego przedszkola.