Mieszkamy w naszym Rzepinie…

28.02. 2019 r. w naszym przedszkolu odbył się występ dzieci z grup II i IV z okazji  74 rocznicy Wyzwolenia Miasta Rzepina.  Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i taneczne. Spotkanie było okazją do rozmów o naszym mieście i zakończyło się słodkim poczęstunkiem.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele:

  • Związku Koła Sybiraków – prezes Pan Antoni Ratowt
  • Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich – prezes Pani Barbara Rochmińska oraz
  • dyrektor  Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzepinie – Pan Sławomir Kulczyński .