Piękna nasza Polska cała

Nasze przedszkole – gr.IV i V brały udział w Między narodowym projekcie „Piękna nasza Polska cała”, który był odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Projekt miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. W ramach projektu były wykonane zadania, które sprawiały dzieciom dużo radości. Oprócz celów wymienionych w regulaminie projektu zostały osiągnięte inne cele: integracja grup przedszkolnych, integracja środowisk przedszkola i rodziców dzieci, wzmacnianie poczucia wartości dzieci oraz promowanie naszego przedszkola, naszego miasta wśród innych przedszkoli i miast w całym kraju. Zadania z projektu wykonane przez nasze przedszkole:

-Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.

– Inscenizacja z okazji 11 listopada

-Nauka piosenek patriotycznych:  „Przybyli Ułani pod okienko”, „Kiedy pada deszcz Polsko kocham Cię”, „Jesteśmy Polką i Polakiem”

-Nauka tańca ludowego – Krakowiak

-Nauka wiersza o tematyce patriotycznej pt „ Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy

-Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała” w holu przedszkola

-Nauka zabawy ludowej „Grozik”, „Mam chusteczkę haftowaną”

 -„Piękna nasza Polska cała” – wysłanie pocztówki naszego miasta do pani Ludmiły – autorki projektu

-„Napisz kartkę Bohaterom” – wysłanie kartki do bohaterów Powstania Warszawskiego

-„Dzień Mody Patriotycznej” – zorganizowanie w naszych grupach Dnia Mody Patriotycznej

-„Drzewo Pamięci” – zasadzenie na terenie naszego przedszkola Jarzębiny – symbolu życia i wolności.

– „Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki, po naszym mieście,  której celem było poznanie zabytków i architektury Rzepina.

Koordynatorzy projektu: Magdalena Kucza i Anna May

Nauczyciele biorący udział w projekcie: Iwona Hyży, Magdalena Kucza, Anna May, Agnieszka Stefanowicz